Tuyển dụng nhân sự In

Do nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

- Nhân viên kinh doanh

- Nhân viên bàn

- Nhân viên thu ngân

 

thiet ke web quang ninh